Results 1 to 2 of 2
 1. #1
  Senior Member www.desirulez.net
  Join Date
  Sep 2012
  Posts
  110

  T

  Default Hostel Days(2012) - MP3 - 128 & 320 Kbps - ACD Rips - CD Covers - Clean Tags

  Follow us on Social Media
  300


  336

  Hostel Days(2012)
  Cast & Crew :: Raja, Ghazal Chand Thakur, Suman Shetty, Babu Mohan
  Music :: Mohini Raj
  Lyrics :: Veerendra Kaparthi, Praveena, Dr Jaladhi Vijaya
  Director :: P C Reddy
  Producer :: Alladi Sridhar
  Cassettes & CDs On :: Aditya Music

  .:: Tracklist ::.
  01 Joy Joy Le Deepu, Anjana Sowmya
  02 Ninna Evaro Mohini Laj, Jai Srinivas
  03 Teenage Rangaane Geetha Madhuri
  04 Aluka Teerche Deepu, Anjana Sowmya
  05 Nee Dhairyame Nithya Santhoshini

  .:: Download Links ::.
  Click below link to download 128 Kbps Songs
  128 Kbps

  Click below link to download 320 Kbps Songs
  320 Kbps


  Encourage me by pressing the button. It doesn't take much time to press.
  Comments and feedback are always appreciated! 2. #2
  New Arrivals
  Join Date
  Dec 2012
  Posts
  1

  T

  Default

  Ngu?i ta thu?ng th?t r?ng: "Không có tình yêu n*o vinh c?u, ch? có nh?ng kho?nh kh?c vinh c?u c?a tình yêu". ch*nh vì l? dó, luu gi? nh?ng th?i di?m dáng nh? v?i m?i ngu?i cung gi?ng vi?c b?n ghi nh?t ký, d? m?t lúc n*o dó, khi l?t l?i nh?ng hình ?nh ?y, b?n có th? tìm l?i ch*nh mình m?t th?i xua cu.
  Ch?p ?nh d? luu gi? l?i nh?ng kho?nh kh?c, th? hi?n nhi?u phong cách c?a b?n thân, luu l?i hình ?nh th?i tu?i tr?, ho?c don gi?n ch? mu?n l*m d?p . l* m?t trong nh?ng nhu c?u c?n thi?t cho nh?ng b?n tr?, c?p tình nhân, gia dình ho?c nh?ng dôi uyên uong s?p v* chu?n b? xây d?ng t? ?m cho riêng mình, nh?m luu gi? l?i nh?ng giây phút dáng nh? nh?t. ch*nh vì th? m* d?ch v? ch?p ?nh du?c phát tri?n khá r?ng
  V?i phong cách ch?p ?nh hi?n d?i, t? nhiên, theo phong cách m?i v* hoa m?, nh? nh*ng ki?u phong cách H*n. b?n s? không ph?i b? "b? tay" - " b? d?u" hay áp d?t 1 logic s?n có n*o khi ch?p ?nh. Công vi?c c?a b?n ch? l* ch?n l?a nh?ng phong cách riêng cho mình trong các th? lo?i ?nh ch?p nhu: ?nh ki?u phóng s?, ?nh ki?u c? di?n, ?nh phong cách t? nhiên, ?nh da m*u s?c...
  D?n v?i Tiara Studio các b?n s? th?y du?c nét d?t phá k? di?u, g?n nhu l* s? khác bi?t ho*n to*n có th? nói m?t cách chu?n hon l* "L?n d?u tiên th?y ? Vi?t Nam". D?ch v? ch?p ?nh c?a chúng tôi du?c th?c hi?n ho*n to*n theo m?t "ekip" chuyên nghi?p, xu?t thân t? x? H*n. To*n b? k? thu?t, nhi?p ?nh gia d?u l* ngu?i H*n Qu?c. V?i m?t h?u tru?ng c?c b*i b?n, chuyên nghi?p ch?c ch?n s? l*m h*i lòng quý khách h*ng. d?ch v? ch?p ?nh cu?i chuyên nghi?p t?i tiara cung ch?c ch?n s? l*m h*i lòng quý khách h*ng, v?i nh?ng b? ?nh cu?i d?ng c?p chuyên nghi?p. d?ch v? ch?p ?nh ?nh cu?i t?i tiara cung s? l*m b?n luôn luôn h*i lòng.


  Hình demo d?ch v? ch?p ?nh cu?i do Tiara th?c hi?n


  D?ch v? ch?p ?nh cu?i - tiara studio
  l*m th? n*o d? có m?t b?c ?nh cu?i d?p v* d?c dáo l* mo u?c chung c?a m?i chú r? cô dâu... Bi?n u?c mo dó th*nh s? th?c l* s? m?nh v* cung l* ni?m dam mê c?a Tiara Studio. Chúng tôi dã thi?t k? m?t quy trình dang k* ch?p ?nh cu?i c? th? nh?m mang d?n cho Quý khách h*ng s? thu?n ti?n v* h*i lòng cao nh?t.
  hãy ghé tham website c?a chúng tôi d? bi?t du?c cách th?c v* nh?ng b?c ?nh d?p du?c thi?t k? t? chúng tôi : http://anhvientiara.blogspot.comChúng tôi l* gì?
  Chúng tôi l* m?t công ty chuyên v? d?ch v? ch?p ?nh, có ngu?n g?c t? H*n Qu?c. Chúng tôi d?n Vi?t Nam v?i mong mu?n mang l?i s? khác bi?t "l*n gió m?i". T?o nên nét d?t phá th?c s? cho ngh? thu?t ch?p ?nh t?i vi?t nam. Quy trình l*m vi?c c?a chúng tôi du?c th?c hi?n chuyên nghi?p v?i kinh nghi?m lâu nam trong linh v?c n*y.
  Thông tin liên h?:
  D?a ch? : Lô 6 - TT4 - M? Dình Sông D*, T? Liêm, H* N?i
  Di?n tho?i: (04) 37878456 - 0976 515 946
  Website: tiarawedding.com.vn

 

 

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •