Results 1 to 20 of 20
 1. #1
  Retired Staff www.desirulez.net
  Join Date
  Oct 2009
  Posts
  1,385

  T

  Default Namaz with urdu translation

  Follow us on Social Media  urdu translation of namaaz


  """""""""""""""""""""نماز میں "" ثنا """ کا ترجمہ

  سبحانک اللھم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک


  """"""""""""""""""""ترجمہ""""""""""""""""""""""""""""


  اے اللہ تعالی تیری ذات پاک ہے اور تیرے لۓ سب تعریفیں ہیں اور تیرا نام بہت برکت والا ہے اور تیری ہی ذات سب سے بلند ،برتر اور اعلی ہے اور تیرے سوا کو یی معبود نہیںـ


  """""Plz Forward it if u can"""""

 2. #2

  Default

  Nice alaina
  Please add reputation points if you like the post. This encourages us. Simply click star mark on left of this post then ADD to Reputation, thats it

 3. #3
  Wrestler of the Month July www.desirulez.net
  Join Date
  Jul 2011
  Posts
  7,945

  T

  Default

  Thanx


  AchievmentsdR Wrestler Of The Month March 2013 I dR Wrestler Of The Month July 2013 I dR Star Of The Month May 2013 I 2x GFX League Champion

  We want punk..........We want punk..........We want punk..........

 4. #4
  Retired Staff www.desirulez.net
  Join Date
  Oct 2009
  Posts
  1,385

  T

  Default

  urdu translation of surah fateha
  """""""surah fateha"""""""

  A'uzu bil-lahi minash Shayta-nir-rajeem
  Bismillah hir-Rahma nir-Raheem

  Tareef ALLAH k liyey hai,Paalney waala saarey jahaan, """"aayat # 1"'''

  nihayat Meherbaan, reham kerney Waalaa hai,""""aayat # 2"'''

  roz jaza ka Maalik hai_ """"aayat # 3"'''

  hum Teri hi bandgi kertey hain aur Tujhi se madad maangtey hain_""""aayat # 4"'''

  humein seedha raasta dikha,""""aayat # 5"'''

  un logon ka raasta jin per Too ne inaam kia,""""aayat # 6"'''

  na un logon ka jin per gussa kia, aur na gumraahon ka_""""aayat # 7"'''

  ~*~ plz forward it if u can ~*~

 5. #5
  Wrestler of the Month July www.desirulez.net
  Join Date
  Jul 2011
  Posts
  7,945

  T

  Default

  Ameen


  AchievmentsdR Wrestler Of The Month March 2013 I dR Wrestler Of The Month July 2013 I dR Star Of The Month May 2013 I 2x GFX League Champion

  We want punk..........We want punk..........We want punk..........

 6. #6
  Retired Staff www.desirulez.net
  Join Date
  Oct 2009
  Posts
  1,385

  T

  Default

  urdu translation of "Surah Ikhlaas"


  """""""Surah Ikhlaas"""""""  Bismillah hir-Rahma nir-Raheem  Translation:" Shuroo Allah k naam se Jo bera meherban nihayat reham kerney waalaa hai "


  """"'QUL-HOO WALLAHOO AHAD""""aayat # 1"''' ALLAHUS-SAMAD""""aayat # 2"''' LAM YA LID WALAM YOO LAD """"aayat # 3"'''WALAM YA QULLA HOO QUFFOO-WAN AhAD""""aayat # 4"'''  Translation:" Kaho Wo Allah hai Yakta """"aayat # 1"'''
  ALLAH Be-niaaz hai ' sab Us k Mohtaaj """"aayat # 2"'''
  Na Us ki koi aulad hai aur na Wo kisi ki aulad """"aayat # 3"'''
  aur nahi hai Us ka hamser bhi koi """"aayat # 4"'''

  ~*~ plz forward it if u can ~*~

  Namaaz mein """"""Rukoo aur Qoma aur sajda ki Tasbeehaat"""""" ki urdu translation


  """""""Rukoo ki Tasbeeh""""""

  ( Sub-haanaa Rabbi YaL-azeem)

  MaFhoom:" Mera Rab (yaani ALLAH) her aib(burrayee) se paak hai , azmat waalaa hai ."

  """""""Qoma ki Tasbeeh""""""

  (Sami ALLAHoo-Liman haamidah)

  MaFhoom:" ALLAH TAALA ne uski dua sun li jis ne Us ki taareef ki"


  """""""Rukoo se kherey honey k baad ki Tasbeeh""""""


  ( Rabba-na La-kaL hamd)
  MaFhoom:"aey Humaarey Rab sab taareefein sirf Terey hi liyey hain""'


  """""""Sajda ki Tasbeeh""""""

  (Sub-hana Rabbi YaL-AaLaa)
  Translation:"Mera rab her aib(burrayee) se paak , sab se Buland hai-"""

  ~*~ plz forward it if u can ~*~
  Last edited by alaina; 07-30-2012 at 09:26 PM.

 7. #7
  Wrestler of the Month July www.desirulez.net
  Join Date
  Jul 2011
  Posts
  7,945

  T

  Default

  Nice


  AchievmentsdR Wrestler Of The Month March 2013 I dR Wrestler Of The Month July 2013 I dR Star Of The Month May 2013 I 2x GFX League Champion

  We want punk..........We want punk..........We want punk..........

 8. #8

  Default

  Nice and Thanks.

 9. #9
  Retired Staff www.desirulez.net
  Join Date
  Oct 2009
  Posts
  1,385

  T

  Default

  "ata-hayatoo "in namaz" and its mafhoom in urdu


  (Atta-hiyyatoo Lilla-hi Was-salawatoo Wat-tayyibatoo As-salaamoo Aley-ka Ay-yoo han-Nabiyoo Wa Rahmatullah-hi Wa barakatuhu As-salamoo Aley-na Wa Ala ibadillah-his-saliheenaa Ash-haadoo Al-laaa ilaahaa il-LALLAH-hoo Wa ash-haadoo an-na Muhammad-an Abduhu Wa Rasooloo-hu-)
  mafhoom in urdu of "ata-hayatoo "in namaz"  MaFhoom:"ALLAH TAALAA k liyey hai adab aur tazeem k tamam kalmaat aur tamaam duaa-yein,tamam ibadaat aur tamam pakeeza baatein aur amal sab ALLAH hi k liyey hain-aey Nabi(Sal Allah o Alehey Wa aalehi Wasalam)Aap per slaam ho aur ALLAH ki rehmatein aur berkatein bhi-hum per bhi slaamti ho aur ALLAH k tamam naik bando per bhi-main gawahi deta /deti hoon k ALLAH K siwa koi maabood nahi aur main gawahi deta /deti hoon k Muahmmad Sal LAllah o Alehey Wa aalehi Wasallam ALLAH K bandey Aur Is k rasool hain-


  ~*~ plz forward it if u can ~*~

 10. #10
  Wrestler of the Month July www.desirulez.net
  Join Date
  Jul 2011
  Posts
  7,945

  T

  Default

  Thanks


  AchievmentsdR Wrestler Of The Month March 2013 I dR Wrestler Of The Month July 2013 I dR Star Of The Month May 2013 I 2x GFX League Champion

  We want punk..........We want punk..........We want punk..........

 11. #11
  Retired Staff www.desirulez.net
  Join Date
  Oct 2009
  Posts
  1,385

  T

  Default

  """""""Namaaz mein """""Darood Pak (Sal LAllaho Alehey Wa aalehi Wasallam)

  (Allahumma salli ala Muahmmadi-un Wa alaa Aaley Muhammad ka-ma salla-ita ala Ibrahima wa alaa Aaley Ibrahima inna-ka hameed-um Majeed...Allahumma barik ala Muahmmadi-un Wa ala Aaley Muhammad ka-ma Ba-rakta ala Ibrahima wa alaa Aaley Ibrahima inna-ka hameed-um Majeed)


  Darood Pak (Sal LAllaho Alehey Wa aalehi Wasallam)"""""ka urdu mafhoom""""

  Mafhoom:"Aey ALLAH TAALAA rehmat naazil ferma Muhammad Sal LAllaho Alehey Wa aalehi Wasallam per aur unki Aal per jis tarah Too ne Rehmat fermaayee ibrahim ( Alehey slaam) per aur Un ki Aal per bey Shak Too taarif k Laa-ik aur beri bazurgi ,azmat Waalaa hai-.....Aey ALLAH TAALAA berkat naazil ferma Muhammad Sal LAllaho Alehey Wa aalehi Wasallam per unki Aal per jis tarah Too ne berkat fermaayee ibrahim ( alehey slaam ) per aur Un ki Aal per bey Shak Too taarif k Laa-ik aur beri bazurgi ,azmat Waalaa hai-"

  ~*~ plz forward it if u can ~*~

 12. #12
  Wrestler of the Month July www.desirulez.net
  Join Date
  Jul 2011
  Posts
  7,945

  T

  Default

  Thanx


  AchievmentsdR Wrestler Of The Month March 2013 I dR Wrestler Of The Month July 2013 I dR Star Of The Month May 2013 I 2x GFX League Champion

  We want punk..........We want punk..........We want punk..........

 13. #13
  Retired Staff www.desirulez.net
  Join Date
  Oct 2009
  Posts
  1,385

  T

  Default

  """""""Namaaz mein """""Darood Pak (Sallaho Alehey Wa aalehi Wasalam) k baad perhi jaaney waali dua """""ki urdu translation""""

  (Rabbij-alni muqeemas-salati Wa Min Zur-riyati Rab-ba-na wa taqab-bal duaa-ee Rab-ba-nag-firli wa-li-wa-li dayya wa lil-momi-neena yoma ya-koomul-hisaab)


  Translation:"aey merey Rab mujhey namaaz ada kerney ki istakamat ata ferma aur meri aulaad ko bhi-aey humaarey Rab aur qabool ferma humaari dua-aey humaarey Rab meri bakhshish ferma aur merey maa baap ki bhi aur sab imaan waalon ki jis din jaza aur saza ka hisaab kiya jaayey ga """"  ~*~ plz forward it if u can ~*~

 14. #14
  Wrestler of the Month July www.desirulez.net
  Join Date
  Jul 2011
  Posts
  7,945

  T

  Default

  Nice


  AchievmentsdR Wrestler Of The Month March 2013 I dR Wrestler Of The Month July 2013 I dR Star Of The Month May 2013 I 2x GFX League Champion

  We want punk..........We want punk..........We want punk..........

 15. #15
  Retired Staff www.desirulez.net
  Join Date
  Oct 2009
  Posts
  1,385

  T

  Default

  """""""Namaaz mein """""salaam ki translation  (as slaam oo alaikum wa rehmatullahi )

  Translation:"salaam ho tum sab per aur ALLAH ki rehmat ho"
  Namaaz mein salaam k baad perhi jaaney waali tasbeeh """""ki urdu translation""""
  (Sub-han ALLAH)

  mafhoom:" ALLAH Taalaa Ki zaat paak hai her aib se-"

  (ALHAMDULILLAH)

  mafhoom:"tamaam taarifein sirf ALLAH Taala hi k liyey hai-"

  (ALLAHOO-AKBER)

  mafhoom:" ALLAH Taalaa sab se buland ' bera aur aalaa hai-)  ~*~ plz forward it if u can ~*~

 16. #16
  Wrestler of the Month July www.desirulez.net
  Join Date
  Jul 2011
  Posts
  7,945

  T

  Default

  Nyc


  AchievmentsdR Wrestler Of The Month March 2013 I dR Wrestler Of The Month July 2013 I dR Star Of The Month May 2013 I 2x GFX League Champion

  We want punk..........We want punk..........We want punk..........

 17. #17
  Retired Staff www.desirulez.net
  Join Date
  Oct 2009
  Posts
  1,385

  T

  Default

  """Namaaz mein """"


  '''''Dua-e-Qunoot"""  Bismillahir-Rahma-NirRaheem -
  (Allahhumma inna nasta-iinooka wa nastagfiruka wa noo minoo bika wa natwakkaloo alaika wa nusnee alaikal-khaira kullahoo wa nashkoorooka wa la nakfoorooka wa nakhla-oo wa natrookoo maiyn-yaf-joorook.Allahumma iyya-ka na-budoo wa laka nusalli wa nasjudoo wa ileyka nas-aa wa nahfidoo wa narjoo rahmataka wa nakhsha azabaka inna azabaka bil-kuffari mulhiq..)  """Namaaz mein """"


  '''''Dua-e-Qunoot""" ka urdu tarjuma  iLaahi ! hum Tujh se madad chaahtey hain aur Tujh se maafi maangtey hain aur Tujh per imaan rakhtey hain aur Tujh per bherosa kertey hain aur Teri bohat achi tareef kertey hain aur Tera shuker kertey hain aur Teri na shukri nahi kertey aur alag kertey hain aur chortey hain us shakhs ko jo Teri nafermaani kerey _ iLaahi ! hum Teri hi ibadat kertey hain aur Terey hi liye namaaz perhtey hain aur sajda kertey hain aur Teri hi taraf dortey aur jhapatatey hain aur Teri rehmat k umeedwar hain aur Terey azaab se dertey hain ' Beyshak Tera azaab kafiro ko pohanchney wala hai _

 18. #18
  Wrestler of the Month July www.desirulez.net
  Join Date
  Jul 2011
  Posts
  7,945

  T

  Default

  Nyc


  AchievmentsdR Wrestler Of The Month March 2013 I dR Wrestler Of The Month July 2013 I dR Star Of The Month May 2013 I 2x GFX League Champion

  We want punk..........We want punk..........We want punk..........

 19. #19

  Default

  subhan allah
  jazak allah

 20. #20

  Default

  subhan allah

 

 

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •